Den Virtuelle Sokkelen

er et nasjonalt infrastrukturprosjekt innenfor MARKOM2020 - Samarbeidsprosjekt innen høyere maritim offiserutdanning ved institusjonene i Haugesund, Vestfold, Tromsø og Ålesund.

Prosjektet består i modellering av alle operative felt hvor det finnes synlige installasjoner på den norske kontinentalsokkelen. Dette inkluderer 3D-modellering av installasjoner, samt integrering av nøyaktig kartmateriale av bunninstallasjoner.

Dette er spesielt viktig for trening og FoU innen avanserte maritime operasjoner nær offshoreinstallasjoner – det være seg, dynamisk posisjonering (DP), kranoperasjoner, ankerhåndtering, standby og beredskap, undervannsoperasjoner etc.

I prosjektet ligger også formatering og filstrukturering slik at databasene fritt kan kjøres i simulatorene til alle de fire maritime høgskolene (samt ved de Tekniske Fagskolene som har aktuelle simulatorer).

Prosjektperiode: 2012-2016.

Menyen til venstre gir tilgang til mer informasjon om hver enkel database. Brukere må være innlogget for å se denne informasjonen og for å kunne laste ned databasene. 

 Troll C Night 2

 


NTNU - IHB - Senter for simulering og visualisering