Informasjon

I prosjektet Den Virtuelle Sjøveien blir det utviklet 3D-modellerte landskapsdatabaser og andre nødvendige filer som nyttes i Kongsberg Maritime (KM) sine skipssimulatorsystemer. Prosjektet har som mål å dekke hele Norskekysten og Svalbard med databaser for navigasjonstrening.

Prosjektet ledes av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Ålesund og har siden 2012 inngått samarbeidsavtale om bygging av simulatordatabaser med følgende institusjoner:

Denne nettsiden gir alle samarbeidspartnerne tilgang til å laste ned aktuelle databaser.

 

 


NTNU - IHB - Senter for simulering og visualisering