Nyttige lenker

 • Kystinfo

  Kystinfo er Kystverket sin kartklient. Den viser en samling kartlag med data og informasjon om marine og maritime interesser. I tillegg presenteres nasjonale datasett om natur- og kulturverdier samt eiendomsinformasjon hentet fra andre statlige etater. 

 • Norsk fyrliste og merkeliste for navigasjonsinnretninger uten lys

  Norsk fyrliste beskriver maritime navigasjonsmerker som gir lyssignaler på land og i sjøen, samt informasjon om andre hjelpemidler for navigasjon. Her finner du den kontinuerlig oppdaterte fyrlista i pdf-versjon.

 • Geonorge:

  Geonorge er det nasjonale nettstedet for kartdata og annen stedfestet informasjon i Norge. Her kan brukere av kartdata søke etter og få tilgang til det som er tilgjengelig av slik informasjon. Geonorge er en del av Norge digitalt; et samarbeid mellom offentlige virksomheter med ansvar for å etablere og forvalte kartdata og annen stedfestet informasjon.

  18.12.2019: Norge Digitalt vil fjerne tilgangen som universiteter og høyskoler har til høy oppløselig geografisk informasjon. Slik informasjon er f.eks. matrikkeldata, detaljerte basiskartdata og ortofoto. Dette skal skje fra 01.01.2019. GeoForum engasjerer seg i saken og forsøker å bidra til at en ny avtale med Norge Digitalt kommer på plass så raskt som mulig.

 • hoydedata.no:

  Detaljerte høydedata og terrengmodeller for landområdene finnes gratis på høydedata.no. De frigitte dataene inngår i prosjektet Nasjonal detaljert høydemodell. Datasettene har en punkttetthet på 2 punkter per kvadratmeter, enkelte steder enda høyere punkttetthet. Prosjektet pågår i perioden 2016-2021, og målet er en landsdekkende høydemodell med oppløsning 1x1 meter.

 • Sjødivisjonen:

  Sjødivisjonen i Kartverket har ansvaret for å utarbeide og vedlikeholde sjøkart, og dekker alle hav- og kystområdene i Norge og rundt Svalbard, i tillegg til norske områder i Antarktis.
  Eneste autoriserte produsent av offisielle sjøkart og elektroniske sjøkart (ENC) i Norge.

 • Den norske los:

  Den norske los er en beskrivelse av farvannet langs norskekysten, Svalbard og Jan Mayen, og er et supplement til sjøkartene.

 • Symboler og forkortelser i norske sjøkart:

  Publikasjonen Symboler og forkortelser i norske sjøkart gir en oversikt over symboler og forkortelser som er brukt i norske og internasjonale sjøkart.

NTNU - IHB - Senter for simulering og visualisering