NO09_Malangen-Harstad

 NO09_oversiktskart.png

 

Informasjon om databasen kan lastes ned her:

Utgitt dato Versjon ENC Databasenavn Størrelse Last ned
XX.XX.201X v1.0 21.03.2013 NO09_Malangen-Harstad 808 kB PDF

NB! Databasen er under testing og kan bli oppdatert så lenge testingen foregår.